Saturday, August 9, 2008

IV

KALENDARYO
PARA SA PROPOSAL NA
ANGONO: WORLD CLASS ARTS CAPITAL
Agosto 6, 2008


LIGAYA G. TIAMSON RUBIN
Chairman - Likas Na Galing At Yaman Ng Angono, Inc.1. Abril 2, 2008 - Paglalatag ng proposal sa harap ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ito’y kanilang pinagtibay. Ito’y tungkol sa vision, mission and goals ng Sining at Kultura ng Angono, Rizal tungo sa pagiging World Class Arts Capital nito. Iminumungkahi ang pagbubuhol ng sining at kultura sa pangkabuhayang pag-aangat sa bayan.

2. Mayo 27, 2008 - Inaprubahan ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang halagang P114, 000.00 para sa Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival sa lebel ng mataas na paaralan ng Angono. Pararaanin ng NCCA ang pera sa Division Office ng Rizal. Ang timpalak ay pamamahalaan ng Angono National High School sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal nito na si Ms. Cynthia M. Cruz at ng tagapamanihala ng mga paaralan, sangay ng Rizal, Dr. Marites A. Ibañez.

3. Hunyo 2, 2008 - Pagbabasa ng unang ulat sa harap ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Ito’y tungkol sa mga ginawang unang hakbangin sa pagsasakatuparan ng proposal na Angono World Class Arts Capital. Isa na rito ang tungkol sa pagdaraos ng Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival ng mga mataas na paaralan sa tulong ng grant na nakuha ng Angono National High School mula sa NCCA.

4. Hunyo 28-30, 2008 - Pagdaraos sa Angono ng workshop sa malikhaing pagsulat sa pamamahala ni Dr. Jimmuel Naval ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Ito’y dinaluhan ng labinlimang fellows buhat sa UP, Ateneo, UST at La Salle sa ilalim ng pamamatnugot ng mga propesor at staff ng DFPP CAL ng Unibersidad ng Pilipinas. Ang mga panauhing pandangal ay sina Prof. Jun Cruz Reyes, Dr. Efren R. Abueg. Dr. Bienvenido L. Lumbera (National Artist For Literature) at UP CAL Dean Virgilio S. Almario (National Artist For Literature).

5. Hulyo, 2008- Marso, 2009 – Lecture series sa Mahabang Parang tungkol sa kasaysayan, sining at kultura ng Angono. Ang mga tagapagsalita ay sina Propesor Ligaya G. Tiamson-Rubin at Kapitan Benedicto Tiamson. Ang isponsor ay ang Sangguniang Barangay ng Mahabang Parang sa masiglang pamumuno ni Kapitan Rogelio D. Hadap.

6. Hulyo 7, 2008 – Pakikipag-usap sa Sangguniang Barangay ng Mahabang Parang tungkol sa pagsasakatuparan ng pinaplanong mga gawain tulad ng pagkakaroon ng mag-anak na higante, apatnapung (40) parehadora, banda ng mosiko, endramada, arko at parol na tatak Angono sa kapaskuhan. Sa kasaysayan ng bayan, ngayon lamang magkakaroon ang Mahabang Parang ng ganap na kultural na integrasyon sa Angono sa masipag na pamumuno ni Kapitan Rogelio D. Hadap.

7. Hulyo 10, 2008 –Pamamahagi ng Angono Private High School (APHS) ng piyesa ng balagtasan sa mga paaralang kalahok sa Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival. Ang balagtasan ay sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng APHS na si Ms. Norma Sanchez-Medina. Ang naturang balagtasan ay isinulat ni Ms. Divina A. Navarro, guro sa APHS.

8. Hulyo 11, 2008 – Pag-apruba ng Board of Commissioners ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ng grant para sa proyektong diksyunaryong pangkultura at pansining ng Angono, Rizal.

9. Hulyo 15, 2008 – Pagdaraos ng workshop para sa mga kalahok na estudyante sa patimpalak ng pagsulat ng sanaysay, tula at kuwento kasama ang kanilang mga adviser. Ito’y paghahanda para sa Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival na gaganapin sa Angono National High School (ANHS), mula ikasiyam ng umaga hanggang ikalabingdalawa ng tanghali.

10. Hulyo 22, 2008 – Pamamahagi ng Regional Pilot School For The Arts (RPSA) ng mga piyesa ng tula at kuwento na inihanda ni G. Randy Mariano para sa mga paaralang kalahok sa timpalak. Ito’y sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng RPSA na si Ms. Amihan R. Fenis.

11. Hulyo 29, 2008 – Pagdaraos ng timpalak para sa pagsulat ng tula, kuwento at sanaysay. Ito’y gaganapin sa Angono National High School (ANHS), mula ikawalo ng umaga hanggang ikalabingdalawa ng tanghali. Ito’y sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng ANHS na si Ms. Cynthia Miranda-Cruz.

12. Agosto 22, 2008 – Pagdaraos ng timpalak para sa balagtasan. Ito’y gaganapin sa Angono Private High School (APHS) at magsisimula sa ganap na ikawalo ng umaga.

13. Agosto 2008 – Enero 2009 – Pagdaraos ng workshop sa malikhaing pagsulat sa mga estudyante ng mataas na paaralan ng Angono. May mga inimbitahang propesor at manunulat na tagapagsalita mula sa UP.

14. Agosto 26, 2008 – Pagdaraos ng timpalak sa pagtula at pagkukuwento. Ito’y gaganapin sa Regional Pilot School For The Arts (RPSA) at magsisimula sa ganap na ika-isa ng hapon.

15. Agosto 28, 2008 – Pagdaraos ng pangwakas na programa para sa lahat ng timpalak na gaganapin sa Angono National High School sa ganap na alas-ocho ng umaga. Pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa lahat ng mga paaralan na lumahok sa timpalak. Ang isponsor ng timpalak na ito ay ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

16. Setyembre, 2008 - Pasinaya sa pagkakaroon ng Mahabang Parang ng mag-anak na higante, apatnapung (40) parehadora at banda ng mosiko para sa piyesta.

17.Setyembre 26, 2008 – Pagdaraos ng seminar/workshop para sa animnapung (60) guro sa Filipino mula sa mga pampublikong hayskul sa dibisyon ng Rizal tungkol sa pagtuturo ng malikhaing pagsulat, wika at panitikan. Ito’y gaganapin sa Angono National High School sa ilalim ng pamamahala ng prinsipal nito na si Gng. Cynthia M. Cruz at ng tagapamanihala ng dibisyon ng Rizal na si Dr. Marites A. Ibañez. Ang tagapagsalita ay si Prof. L. Tiamson Rubin. Ito’y nasimulan na noong Setyembre 28, 2007 at pinaplanong gawin taun-taon.

18. Oktubre 2008 - Marso 2009 – Paglilimbag sa mga school organ ng mga paaralan ng mga nagwaging artikulo sa timpalak pampanitikan.

19. Nobyembre 14, 2008 – Pakikipagnobena ng mga parehadora ng Mahabang Parang kay San Clemente. Sila’y mga namamanata at handang magsayaw sa patio ng simbahan pagkatapos ng nobena.

20. Disyembre 16, 2008 – Paghahandog ng parol na tatak-Angono sa simbahan ng Mahabang Parang.

21. Marso, 2009 – Planong pagtatanghal ng komedya sa Gingergrace Academe sa ilalim ng pamamahala ni Gng. Illuminada Tolentino-Miranda, ina ng komedya sa Angono, Rizal.

22. Abril 2009 – Pamamahagi ng Likas na Galing at Yaman ng Angono, Inc. ng ”Gawad ng Pagkilala” sa ilang institusyon at mamamayan ng Angono na naging malaking bahagi sa pag-aangat ng sining at kultura ng bayan.

23. Hunyo 2009 – Inaasahang sa petsang ito ay nabuo na ang book material na bunga ng mga aktibidades ng Likas na Galing at Yaman ng Angono, Inc. Dito binabalak ilimbag ang mga nagwagi sa pagsusulat ng tula, kuwento at sanaysay.


PALIWANAG TUNGKOL SA PAMPANITIKANG PALIGSAHAN SA ANGONO ARTS FESTIVAL
Ito ay bahagi ng malawakan at matagalang proyekto ng Angono na may layuning iangat ang bayan bilang world class arts town. Magandang panimula ang timpalak para palaganapin sa hanay ng mga kabataan ang papel na magagawa ng kultura at sining tungo sa pagpapaunlad ng isang bayan. May sapat na katangian ang Angono sa mga larangang ito upang maging higit na bantog na pook para sa turista at mahiligin sa sining.
Mahalaga ang panitikan tungo sa pagkilala sa sarili bilang tao at bilang bahagi ng isang mas malawak na lipunan. Upang matugunan ang ganitong layunin, itatampok ang lokal na sining at kultura sa proyektong ito. Isang papaloob na pagmumuni ang kailangang daanan ng mga kabataang taga-Angono upang makalikha ng mga akda na nagpapahayag ng kanilang konsepto ng bayan. Ang mismong patimpalak naman ang magsisilbing midyum ng kanilang papalabas na pagpapahayag na ito. Sa pamamagitan ng pagtatanghal at paglilimbag, maipapalaganap sa mas nakararami ang bisyon at misyon para sa isang higit na magaling at mayamang Angono sa larangan ng sining at kultura, lalo na sa panitikan, nakalimbag man o binibigkas.


MGA PAARALANG KALAHOK SA TIMPALAK
Angono National High School, Angono Private High School, Blanco Family Academy, Carlos “Botong” Francisco Memorial High School, Gingergrace Academe, Holy Deliverance Christian Integrated School, New Hope In Faith School , Raises Academy at Regional Pilot School For The Arts.


LIKAS NA GALING AT YAMAN NG ANGONO, INC.
Prof. Ligaya Tiamson Rubin – Chairman
UP Dean Virgilio S. Almario (National Artist)- Vice Chairman
Prof. Lilibeth R. Oblena - Secretary
Artist Orville DR Tiamson - Treasurer
UP Dean Rosario Torres-Yu – PRO
Prof. Joey Baquiran, Jr - PRO
Ms. Au Carandang - Assistant Treasurer
Ms. Tracy Pascual- Assistant Secretary
S.E.C. Company Registration No. CN200808752
Registration date: June 27, 2008


ON TOP OF EVERYTHING IS GOD’S GRACE.

No comments: