Saturday, August 9, 2008

V

KALENDARYO NG
MGA AKTIBIDADES

PAMPANITIKANG PALIGSAHAN
SA ANGONO ARTS FESTIVAL

BUNGA NG GRANT NA KALOOB NG NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS
633 General Luna Street, Intramuros Manila, 1002


Grantee: ANGONO NATIONAL HIGH SCHOOL
Principal: Ms. Cynthia M. Cruz
Tagapamanihala: Dr. Marites A. Ibañez


Mga Paaralang Mamamahala sa mga Patimpalak:
a. Angono Private High School (Balagtasan),
b. Regional Pilot School For The Arts (Pagtula at
Pagkukuwento)
c. Angono National High School (Pagsulat ng Tula,
Kuwento at Sanaysay)


Coordinator: Likas na Galing at Yaman ng Angono,
Inc.


PALIWANAG TUNGKOL SA PAMPANITIKANG PALIGSAHAN SA ANGONO ARTS FESTIVAL
Ito ay bahagi ng malawakan at matagalang proyekto ng Angono na may layuning iangat ang bayan bilang world class arts town. Magandang panimula ang timpalak para palaganapin sa hanay ng mga kabataan ang papel na magagawa ng kultura at sining tungo sa pagpapaunlad ng isang bayan. May sapat na katangian ang Angono sa mga larangang ito upang maging higit na bantog na pook para sa mga turista at tagatangkilik sa sining.
Mahalaga ang panitikan tungo sa pagkilala sa sarili bilang tao at bilang bahagi ng isang mas malawak na lipunan. Upang matugunan ang ganitong layunin, itatampok ang lokal na sining at kultura sa proyektong ito. Isang papaloob na pagmumuni ang kailangang daanan ng mga kabataang taga-Angono upang makalikha ng mga akda na nagpapahayag ng kanilang konsepto ng bayan. Ang mismong patimpalak naman ang magsisilbing midyum ng kanilang papalabas na pagpapahayag na ito. Sa pamamagitan ng pagtatanghal at paglilimbag, maipapalaganap sa mas nakararami ang bisyon at misyon para sa isang higit na magaling at mayamang Angono sa larangan ng sining at kultura, lalo na sa panitikan, nakalimbag man o binibigkas.

MGA KALAHOK NA PAARALAN SA TIMPALAK NA ITO

Angono National High School, Angono Private High School, Blanco Family Academy, Carlos “Botong” Francisco Memorial High School, Gingergrace Academe, Holy Deliverance Christian Integrated School, New Hope In Faith School , Raises Academy at Regional Pilot School For The Arts.

1. Abril 2, 2008 - Paglalatag ng proposal sa harap ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ito’y kanilang pinagtibay. Ito’y tungkol sa vision, mission and goals ng Sining at Kultura ng Angono, Rizal tungo sa pagiging World Class Arts Capital nito. Iminumungkahi ang pagbubuhol ng sining at kultura sa pangkabuhayang pag-aangat sa bayan.

2. Mayo 27, 2008 - Inaprubahan ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang halagang P114, 000.00 para sa Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival sa lebel ng mataas na paaralan ng Angono. Pararaanin ng NCCA ang pera sa Division Office ng Rizal. Ang timpalak ay pamamahalaan ng Angono National High School sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal nito na si Ms. Cynthia Miranda-Cruz at ng tagapamanihala ng mga paaralan, sangay ng Rizal, na si Dr. Marites A. Ibañez.

3. Hunyo 2, 2008 - Pagbabasa ng unang ulat sa harap ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan tungkol sa mga ginawang unang hakbangin sa pagsasakatuparan ng proposal na Angono World Class Arts Capital. Isa na rito ang tungkol sa pagdaraos ng Pampanitikang Paligsahan sa Angono Arts Festival ng mga mataas na paaralan sa tulong ng grant na nakuha ng Angono National High School mula sa NCCA.

4. Hulyo 10, 2008 –Pamamahagi ng Angono Private High School (APHS) ng piyesa ng balagtasan sa mga paaralang kalahok sa timpalak na ito. Ang balagtasan ay sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng APHS na si Ms. Norma Sanchez-Medina. Ang naturang balagtasan ay isinulat ni Ms. Divina A. Navarro, guro sa APHS.

5. Hulyo 15, 2008 – Pagdaraos ng workshop para sa mga kalahok na estudyante sa patimpalak ng pagsulat ng sanaysay, tula at kuwento kasama ang kanilang mga adviser. Ito’y gaganapin sa Angono National High School (ANHS), mula ikasiyam ng umaga hanggang ikalabingdalawa ng tanghali.

6. Hulyo 22, 2008 – Pamamahagi ng Regional Pilot School For The Arts (RPSA) ng mga piyesa ng tula at kuwento na inihanda ni G. Randy Mariano para sa mga paaralang kalahok sa timpalak. Ito’y sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng RPSA na si Ms. Amihan R. Fenis.

7. Hulyo 29, 2008 – Pagdaraos ng timpalak para sa pagsulat ng tula, kuwento at sanaysay. Ito’y gaganapin sa Angono National High School (ANHS), mula ikawalo ng umaga hanggang ikalabingdalawa ng tanghali. Ito’y sa ilalim ng pamamatnugot ng prinsipal ng ANHS na si Ms. Cynthia M. Cruz.

8. Agosto 22, 2008 – Pagdaraos ng timpalak para sa balagtasan. Ito’y gaganapin sa Angono Private High School (APHS) at magsisimula sa ganap na ikawalo ng umaga.

9. Agosto 26, 2008 – Pagdaraos ng timpalak sa pagtula at pagkukuwento. Ito’y gaganapin sa Regional Pilot School For The Arts (RPSA) at magsisimula sa ganap na ika-isa ng hapon.

10. Agosto 28, 2008 – Pagdaraos ng pangwakas na programa para sa lahat ng timpalak na gaganapin sa Angono National High School sa ganap na alas-ocho ng umaga. Pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa lahat ng mga paaralan na lumahok sa timpalak. Ang isponsor ng timpalak na ito ay ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

11. Oktubre 2008 - Marso 2009 – Paglilimbag sa mga school organ ng mga paaralan ng mga nagwaging artikulo sa timpalak pampanitikan.

12. Hunyo 2009 – Inaasahang sa petsang ito ay nabuo na ang book material na bunga ng mga aktibidades ng Likas na Galing at Yaman ng Angono, Inc. Dito binabalak ilimbag ang mga nagwagi sa pagsusulat ng tula, kuwento at sanaysay.


LIKAS NA GALING AT YAMAN NG ANGONO, INC.

Prof. Ligaya Tiamson Rubin – Chairman
UP Dean Virgilio S. Almario (National Artist)- Vice Chairman
Prof. Lilibeth R. Oblena - Secretary
Artist Orville DR Tiamson - Treasurer
UP Dean Rosario Torres-Yu – PRO
Prof. Joey Baquiran, Jr - PRO
Ms. Au Carandang - Assistant Treasurer
Ms. Tracy Pascual- Assistant Secretary


S.E.C. Company Registration No. CN200808752
Registration date: June 27, 2008
ON TOP OF EVERYTHING IS GOD’S GRACE.

No comments: